Složení produktů

Toto je souhrn ingrediencí, které jsou obsaženy v náplních Liqua a Aramax, které se v současné době prodávají v Evropské unii, a jsou plně v souladu s požadavky evropské směrnice o tabákových výrobcích 2014/40 / EU (TPD). Mez detekce je 0,0001%. Skutečný obsah a koncentrace každé látky závisí na typu náplně, místních právních předpisech a chemických předpisech, jako je REACH, a každá náplň projde procesem oznámení TPD před uvedením do prodeje.

Obecný seznam ingrediencí a maximální koncentrační limity

Ingredience Maximální koncentrace
Pent-1-en-3-ol 0.0750%
2-furyl methyl ketone 0.0009%
Pyrazin-1-ylethan-1-one 0.2423%
Methyl 2-pyridyl ketone 0.0123%
1-(1H-pyrrol-2-yl)ethan-1-one 0.0002%
1-(thiazol-2-yl)ethan-1-one 0.1200%
heptan-2-ol 0.0004%
2-hydroxy-3-methylcyclopent-2-en-1-one 0.6160%
2-isopropyl-4-methylthiazole 0.0008%
2-isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramide 1.1772%
2-methoxy-3-methylpyrazine 0.0006%
2-methoxy-6-methylpyrazine 0.0026%
2-methylpent-2-en-1-oic acid 0.0092%
2-methylbutyl acetat 0.0416%
2-methylbutyl butyrate 0.0082%
2-Methylbutyric acid 0.0342%
Methyl(methylthio)pyrazine 0.2850%
2-methylpentanoic acid 0.0005%
2-phenylethanol 0.0281%
2,3-diethyl-5-methylpyrazine 0.0015%
2,3,5-trimethylpyrazine 0.0109%
2,3,5,6-tetramethylpyrazine 0.0007%
2,5-dimethylpyrazine 0.0005%
2,6,6-trimethylcyclohex-2-ene-1,4-dione 0.0390%
2,3-dimethylpyrazine 0.0049%
1-(pyridin-3-yl)ethan-1-one 0.0003%
3-ethyl-2-hydroxycyclopent-2-en-1-one 0.0022%
Isoamyl Isovalerate 0.0738%
octan-3-ol 0.0090%
Cinnamyl Alcohol 0.0100%
Hexane-3,4-dione 0.0006%
4-ethylguaiacol 0.0420%
4-hydroxy-5-methylfuran-3(2H)-one 0.0169%
1-(4-methoxyphenyl)ethanone 0.0003%
4-methoxybenzyl alcohol 0.0200%
2-(4-methylthiazol-5-yl)ethanol 0.0561%
2-(4-methylthiazol-5-yl)ethyl acetate 0.0052%
5-(hydroxymethyl)furan-2-carbaldehyde 0.0070%
5-methylfurfural 0.0075%
5,6,7,8-tetrahydroquinoxaline 0.0005%
6-methylhept-5-en-2-one 0.0017%
acetic acid 0.5395%
Benzyl acetate 0.0840%
acetophenone 0.0109%
prop-2-en-1-yl 3-cyclohexylpropanoate 0.0150%
prop-2-en-1-yl heptanoate 0.0363%
prop-2-en-1-yl hexanoate 0.0333%
5-methylfuran-2(3H)-one 0.0007%
(3E)-4-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl)but-3-en-2-one 0.0140%
2-benzylideneheptanal 0.0014%
Pin-2( 3 )-ene 0.0244%
P-menth-1-en-8-ol 0.0540%
α,α-dimethylphenethyl acetate 0.0011%
α,α-dimethylphenethyl butyrate 0.0300%
Ammonium chloride 0.4500%
pentyl acetate 0.0309%
Anethole 0.0996%
p-methoxybenzyl acetate 0.0011%
benzyl benzoate 0.0100%
Caryophyllene 0.0095%
1-(2,6,6-trimethylcyclohexa-1,3-dien-1-yl)but-2-en-1-one 0.0101%
(Z)-1-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one 0.0290%
Cyclohexane, 1-ethenyl-1-methyl-2,4-bis(1-methylethenyl)-, (1S,2S,4R)- 0.0013%
4-(2,6,6-triemthylcyclohex-1-ene-1-yl)-but-3-ene-2-one 0.2400%
(E)-3,7-dimethylocta-1,3,6-triene 0.0100%
Pin-2(10)-ene 0.0358%
butyraldehyde 0.0015%
Butan-1-ol 0.0210%
Butyl 2-methylbutyrate 0.0002%
n-butyl-acetate 0.2230%
butyl butyrate 0.0098%
Butyl O-butyryllactate 0.0017%
butyl formate 0.0009%
Butyl isovalerate 0.0016%
butyric acid 0.0814%
carvone (ISO) 0.7000%
Cineole 0.0218%
(2E)-3-Phenylprop-2-enal 0.0049%
Cinnamyl acetate 0.0006%
cinnamyl propionate 0.0012%
cis-hex-3-en-1-ol 0.3300%
hex-3-en-1-yl acetate 0.3231%
(Z)-hex-3-enyl butyrate 0.0071%
(Z)-hex-3-enyl isovalerate 0.0326%
(Z)-hex-3-enyl lactate 0.0024%
(Z)-hex-3-enyl 2-methylbutyrate 0.0000%
(Z)-non-6-enal 0.0100%
(Z)-non-6-en-1-ol 0.0013%
citral 0.0975%
Citronellal 0.0001%
Citronellol 0.0330%
3,7-dimethyloct-6-en-1-yl acetate 0.1950%
5-methyl-2-phenylhex-2-enal 0.0700%
1-(2,6,6-trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2-buten-1-one 0.0240%
Decanal 0.0006%
decanoic acid 0.0076%
1-Decanol 0.0031%
6-pentyloxan-2-one 0.1800%
6-heptyloxan-2-one 0.0963%
Tetrahydro-6-methyl-2H-pyran-2-one 0.0056%
6-butyltetrahydro-2H-pyran-2-one 0.0049%
6-hexyltetrahydro-2H-pyran-2-one 0.0022%
Diethyl Malonate 0.0316%
Diethyl Sebacate 0.0402%
Diethyl Succinate 0.0301%
2,2′-[dithiobis(methylene)]bisfuran 0.0005%
(1α,2β,5α)-2-methyl-5-(1-methylvinyl)cyclohexyl acetate 0.0002%
3,4-dihydrocoumarin 0.0035%
3,7-dimethyloct-6-en-3-ol 0.0004%
Ethanol 12.8548%
Ethyl 2-Methylbutyrate 0.1960%
Ethyl (2E,4Z)-2,4-decadienoate 0.0028%
Ethyl 3-hydroxybutyrate 0.0121%
ethyl acetate 2.5240%
Ethyl acetoacetate 0.0800%
Ethyl benzoate 0.0015%
ethyl butyrate 0.7864%
Ethyl cinnamate 0.0007%
Ethyl crotonate 0.0031%
Ethyl decanoate 0.0038%
ethyl formate 0.0135%
ethyl heptanoate 0.0220%
Ethyl palmitate 0.0012%
ethyl hexanoate 0.1260%
Ethyl isobutyrate 0.0555%
ethyl isovalerate 0.0626%
ethyl lactate 0.5320%
Ethyl laurate 0.0024%
ethyl 4-oxopentanoate 1.2500%
2-ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one 1.9180%
Ethyl myristate 0.0016%
Ethyl nonanoate 0.0053%
Ethyl octanoate 0.0040%
Ethyl oleate 0.0006%
Ethyl 2-phenylacetate 0.0026%
ethyl propionate 0.1677%
Ethyl salicylate 0.0038%
3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde 0.7568%
2-ethoxy-4-(4-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)phenol 0.0021%
Ethyl 3-phenyloxirane-2-carboxylate 0.0030%
Eugenol 0.0137%
4-allyl-2-methoxyphenyl acetate 0.0011%
Benzyl formate 0.0360%
ethyl 3-methyl-3-phenyloxirane-2-carboxylate 0.0061%
Ethyl 2,4-dimethyl-1,3-dioxolane-2-acetate 0.0015%
ethyl (2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)acetate 0.0006%
4-Hydroxy-2,5-dimethyl-2H-furan-3-one 1.6800%
S-furfuryl ethanethioate 0.0003%
decan-4-olide 0.1372%
5-propyloxolan-2-one 0.0050%
Hexan-4-olide 0.0160%
nonan-4-olide 0.0478%
5-butyloxolan-2-one 0.0425%
Undecan-4-olide 0.0137%
geraniol 0.0750%
Geranyl Acetate 0.0336%
Geranyl butyrate 0.0012%
Geranyl isobutyrate 0.0004%
geranyl propionate 0.0187%
(E)-6,10-dimethylundeca-5,9-dien-2-one 0.0019%
triacetin 2.1193%
glycerol 75.0000%
Glycine 0.0009%
guaiacol 0.0450%
1-Heptanol 0.0004%
Hexanal 0.0780%
cis-4-methyl-2-pentyl-1,3-dioxolane 0.0144%
Caproic acid 0.0413%
hexan-1-ol 0.1474%
Hexyl 2-methylbutyrate 0.0010%
hexyl acetate 0.1967%
Hexyl butyrate 0.0050%
Hexyl hexanoate 0.0045%
5-ethyl-4-hydroxy-2-methylfuran-3(2H)-one 0.0044%
1H-indole 0.0320%
isopentyl acetate 0.1908%
3-methylbutyl butyrate 0.0583%
3-methylbutyl isobutyrate 0.0086%
isopentyl propionate 0.0002%
Isobutyl Acetate 0.7390%
iso-butyl propionate 0.0280%
ISOBUTYRIC ACID 0.0021%
ISOEUGENOL 0.0007%
3-methylbutan-1-ol 0.0900%
isopropanol 4.8000%
isopulegol 0.0210%
(E)-3-methyl-2-(pent-2-enyl)cyclopent-2-en-1-one 0.1200%
Lauric acid 0.0014%
dipentene 0.1200%
LInalool 0.1217%
Linalool oxide 0.1800%
3,7-dimethylocta-1,6-dien-3-yl acetate 0.0106%
1,5-dimethyl-1-vinylhex-4-enyl isobutyrate 0.0036%
3-hydroxy-2-methyl-4H-pyran-4-one 0.7000%
2,6-dimethylhept-5-enal 0.0109%
trans-menthone 0.2800%
5-methyl-2-(propan-2-yl)cyclohexyl acetate 0.0001%
2,6-dimethylpyrazine 0.0034%
Methyl 2-methylbutyrate 0.0441%
Methyl 3-(methylthio)propionate 0.0056%
methyl 2-aminobenzoate 0.1280%
Methyl Benzoate 0.0142%
Methyl butyrate 0.0016%
methyl (2E)-3-phenylprop-2-enoate 0.0890%
Methyl 3-oxo-2-pentylcyclopentaneacetate 0.1800%
2-methoxy-4-methylphenol 0.0040%
Methyl N-methylanthranilate 0.0043%
Methyl 4-tert-butylphenylacetate 0.0018%
Methyl phenylacetate 0.0018%
S-methyl butanethioate 0.0006%
Methyl non-2-enoate 0.0010%
3,4-dimethoxybenzaldehyde 0.4995%
7-methyl-3-methyleneocta-1,6-diene 0.0999%
N-ethyl-2-(isopropyl)-5-methylcyclohexanecarboxamide 0.0467%
(E,Z)-2,6-dimethylocta-2,4,6-triene 0.0025%
Nerol 0.0450%
3,7,11-trimethyldodeca-1,6,10-trien-3-ol,mixed isomers 0.0017%
(2E)-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-yl acetate 0.2100%
nicotine (ISO) 1.7544%
nonanal 0.0013%
octanal 0.0013%
octanoic acid 0.0001%
octan-1-ol 0.0026%
Octyl acetate 0.0001%
Anisaldehyde 0.0300%
2-(1-mercapto-1-methylethyl)-5-methylcyclohexan-1-one 0.0002%
Palmitic acid 0.0018%
3-methylbutyl valerate 0.0065%
4-isopropenylcyclohex-1-enecarbaldehyde 0.0065%
(E)-4-(1-methylvinyl)cyclohexene-1-carbaldehyde oxime 0.0480%
Phenethyl phenylacetate 0.0034%
benzyl alcohol 0.7949%
benzaldehyde 0.2790%
6-isopropyl-3-methylcyclohex-2-enone 0.0816%
Piperonal 0.0765%
5-(4-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)-1,3-benzodioxole 0.0119%
Benzyl propionate 0.0024%
2-ethoxy-5-prop-1-enylphenol 0.0012%
propionic acid 0.0319%
propyl acetate 0.0021%
propane-1,2-diol 49.9988%
p-menth-4(8)-en-3-one 0.0210%
4-(4-hydroxyphenyl)butan-2-one 0.0604%
Tetrahydro-4-methyl-2-(2-methylprop-1-enyl)pyran 0.0011%
3-hydroxy-4,5-dimethylfuran-2(5H)-one 0.3500%
1-phenylethyl acetate 0.0166%
1,6-dichloro-1,6-dideoxy-β-D-fructofuranosyl 4-chloro-4-deoxy-α-D-galactose 0.1000%
4-(2-butenylidene)-3,5,5-trimethylcyclohex-2-en-1-one 0.0006%
1-methyl-4-(propan-2-ylidene)cyclohex-1-ene 0.0010%
p-menth-1-en-8-yl acetate 0.0006%
(2E)-hex-2-enal 0.0734%
(E)-4-methyl-2-(pent-1-enyl)-1,3-dioxolane 0.0840%
trans-hex-2-enoic acid 0.0072%
trans-hex-2-en-1-ol 0.0241%
trans-hex-2-enyl acetate 0.0029%
Cinnamaldehyde 0.0120%
(2E,4E)-hepta-2,4-dienal 0.0112%
triethyl citrate 0.4500%
4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde 0.9000%
2-methoxy-4-(4-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)phenol 0.1792%
Water 4.0500%
Xylitol 0.2420%