Recyklace. ♻️

Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení a baterií. 🔋

Zakládáme si na ohleduplném chování vůči životnímu prostředí, a proto Vám přinášíme možnosti, jak jednoduše a bezplatně odevzdat vysloužilá elektrozařízení/baterie.

Spotřebitel hraje klíčovou roli v systému nakládání s elektrospotřebiči a bateriemi. Stará a nepotřebná elektrozařízení a baterie nepatří do běžných odpadkových kontejnerů. elektrozařízení nebo baterie nesmí být vyhazovány do komunálního odpadu. Všechna nová elektrozařízení a baterie jsou těmito symboly označený. Mohou být umístěny přímo na zařízení, jeho obalu nebo v návodu k použití či v záručním listu.

Jak se zbavit starých elektrozařízení/baterií?

  • Bezplatnou recyklaci elektronického zařízení zakoupeného na těchto stránkách lze provést odevzdáním na adrese výrobce: Ritchy EU Sklad, Pražská 298/59, 250 01, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.

  • Prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě společnosti ASEKOL, která je určena pro zpětný odběr, viz
    https://www.asekol.cz/sberna-mista/

  • Prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě, která je určena pro zpětný odběr, viz 
    https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro


Proč recyklovat?

Nejen elektrozařízení, ale i baterie a akumulátory obsahují mnoho recyklovatelných kovů, jako je například zinek, železo, mangan, nikl, kadmium nebo olovo. Některé z těchto látek jsou zároveň velmi nebezpečné pro životní prostředí a zdraví člověka, a to zejména rtuť, olovo a kadmium. Vybrané baterie jsou často označeny symbolem chemického prvku, který obsahují (Pb, Cd, Hg). Předáním baterií a elektrozařízení na místo zpětného odběru tak zejména díky recyklaci materiálu šetříme primární zdroje surovin a zároveň chráníme naše životní prostředí před případným neodborným nakládáním.