Recyklace ♻️

Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení a baterií 🔋

Zakládáme si na ohleduplném chování vůči životnímu prostředí, a proto vám přinášíme možnosti, jak jednoduše a bezplatně odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení/baterie.

Spotřebitel má v systému nakládání s elektrospotřebiči a bateriemi zásadní roli. On je tím, kdo se rozhoduje, co udělá se starým spotřebičem. Stará a nepotřebná elektrozařízení a baterie nepatří do kontejnerů na komunální odpad. Spotřebitel musí být informován symboly níže, že příslušné elektrozařízení/baterie nepatří do komunálního odpadu. Jsou tak označena všechna nová elektrozařízení/baterie. Symbol může být uveden přímo na zařízení, na jeho obalu nebo v návodu k použití či v záručním listu.

Jak se zbavit starého spotřebiče/baterií?

  • Bezplatnou recyklaci elektronického zařízení zakoupeného na těchto stránkách lze provést odevzdáním na adrese výrobce: RITCHY EU s.r.o., sklad – Pražská 298/59, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

  • Prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě společnosti ASEKOL, která je určena pro zpětný odběr, viz 
    https://www.asekol.cz/sberna-mista/

  • Prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě, která je určena pro zpětný odběr, viz 
    https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro


Proč recyklovat?

Nejen elektrozařízení, ale i baterie a akumulátory obsahují mnoho recyklovatelných kovů jako je například zinek, železo, mangan, nikl, kadmium nebo olovo. Některé z těchto látek jsou zároveň velmi nebezpečné pro životní prostředí a zdraví člověka, a to zejména rtuť, olovo a kadmium. Vybrané baterie jsou často označeny symbolem chemického prvku, který obsahují (Pb, Cd, Hg). Předáním baterií a elektrozařízení na místo zpětného odběru tak zejména díky recyklaci materiálu šetříme primární zdroje surovin a zároveň chráníme naše životní prostředí před případným neodborným nakládáním.