Open Policy Letter

Generální ředitel skupiny Ritchy Group zveřejňuje svůj otevřený dopis podepsaný CEO Maxem Kosenkem, v němž uvádí své závazky sdílet důležité údaje o bezpečnosti výrobků a vyzývá ostatní odborníky z vapingového průmyslu k větší transparentnosti ohledně kvality a bezpečnosti svých výrobků.

Open Policy Letter.pdf