Čistá Radost!

Dopřejte si nadčasovou bohatou a komplexní chuť, která je ještě umocněna sladkým, ovocným a dřevitým tělem doplněným o tóny tmavě hnědého cukru, který poskytuje jemnou sladkost a nabízí vašim chuťovým pohárkům skutečně jedinečný a lahodný zážitek

Popis příchutě

Klasická chuť tradičního tabáku se sladkým ovocným a dřevitým charakterem umocněným tóny hnědého cukru a sladkostí

Profil příchutě

  • Tabáková
  • Krémová
  • Sladká
  • Silná

Specifikace

LIQUA Sweet Tobacco náplně
Objem:
 10ml
VG podíl: 50.0%
Intenzita nikotinu: 0, 3, 6, 12, 18 mg/ml

Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008:

LIQUA Sweet Tobacco náplně 0 mg/ml

Varování
Obsahuje: 4-hydroxy-2,5-dimethyl-2H-furan-3-one
Může vyvolat alergickou kožní reakci.

LIQUA Sweet Tobacco náplně 3, 6, 12, 18 mg/ml

Varování
Obsahuje: 2-ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one, 4-hydroxy-2,5-dimethyl-2H-furan-3-one, nikotin (ISO), benzaldehyd
Zdraví škodlivý při požití. Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Používejte ochranné rukavice. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 
PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte lékaře. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli. Skladujte mimo dosah přímého slunečního světla na suchém místě při teplotě 15 až 25 °C. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Výrobce: Ritchy EU s.r.o., Karla Engliše 519/11, Praha 5, 15000, Česká republika, telefon: 225 067 840


Roky lásky

LIQUA získala čtyřikrát po sobě ocenění
Czech Superbrands v letech 2020 - 2023

Kolem světa

Výrobky Liqua jsou žádané a dodávané do více než 85 zemí po celé planetě

Hrdě vyrobeno v Česku

Umístění na křižovatce Evropy vedlo k bohaté směsici tradic a stylů, díky čemuž je každá příchuť e-liquidu Liqua skutečně jedinečná.

Vaping
You Can Trust

Závazek vyrábět méně toxické vape produkty v průmyslu

dozvědět se více

Celodenní vaping

E-liquid se stálou příchutí, ke které se můžete vracet opakovaně

Žádná tajemství

Jediná značka, která sdílí údaje o bezpečnosti výrobků a zveřejňuje všechny složky našich výrobků

Seznam složek

Originál

Vlastní vyvinutý systém zabezpečení a sledování šarží. Každý milovník značky Liqua si může ověřit pravost výrobku jednoduchým naskenováním QR-kódu na obalu a ověřením pravosti online

Ověření pravosti

Čistý

Vlastní laboratoř testuje 100 % všech připravovaných šarží surovin z hlediska bezpečnosti a norem

Proces

Důsledné dodržování neustálého zajištění úplné izolace povrchové kontaminace mezi různými kapalinami umožnilo po mnoho let vyrábět nekontaminované výrobky s čistými příchutěmi

Přesnost 0,1 %

Jedinečná gravimetrická metoda míchání složek e-liquidu více odpovídá farmaceutickým standardům s odchylkou přesnosti míchání lepší než 0,1 %

Nadstandardy

Výrobek LIQUA splňuje všechny požadavky směrnice EU TPD/CLP a jde ještě dál, protože sleduje a dodržuje ještě přísnější místní legislativu stanovenou jednotlivými zeměmi EU

zjistěte více

Nepropouští

Všechny e-liquidy procházejí vakuovým testováním. Tento proces nám umožňuje zajistit, že všechny nádoby jsou při balení nekontaminované a vzduchotěsné a konečný zákazník vždy obdrží pouze produkt, který je v perfektním stavu

Nejedná se o potravinu

Příchuť e-liquidu není potravina, používáme příchutě speciálně vyrobené pro vaping, ne pro jídlo

100% kontrola

Z každé šarže uchováváme vzorek. To umožňuje technikům rychle a důkladně analyzovat výrobek na případné nesrovnalosti přesně po stejnou dobu jako výrobek v prodejně


Nikotin třídy «A+»

  • 99,9% čistota, farmaceutická kvalita
  • Bez alkaloidů a zápachu
  • 6 destilačních cyklů
  • 100% přírodní nikotin z pečlivě vybraných tabákových listů

Hodnocení zákazníků

5 z 5 6 hodnocení
5 100%
4 0%
3 0%
2 0%
1 0%

Poslední hodnocení

Stanislav Pokorný
06.06.2021

Pleasant, burnt sugar/caramel aroma

Fodo
10.04.2021

I almost gave up vaping because I couldn’t find a flavor I liked much until I ordered this flavor. It’s insane. Thanks!

Taina Fils Aime Matei
08.10.2020

My current favorite of all the ones I have tried. Got a few compliments from others around me. Smells pleasant and it is smooth. Very good taste too.

Elena R Bambache
24.11.2019

A sweet taste of tobacco, I recommend!

Mariana Cojocaru
10.07.2019

One of the best liquids to quit smoking with. A 10

Constantin
21.02.2018

A pleasant aroma, pleasant taste. Where you vape this liquid, the air will smell like burnt sugar….:) I recommend I loved it!

Sweet Tobacco

Dostupné produkty
Nikotin
Při koupi 1-3 ks 109 Kč
Při koupi 4 a více ks 87 Kč
+
Ušetříte 0 Kč
109 Kč