Nahlašte nepříznivé účinky
Pokud trpíte nežádoucími účinky nebo jinými reakcemi na naše produkty,kontaktujte prosím svého lékaře a bezodkladně nás kontaktujte telefonicky, poštou nebo předejte informace na e-mailovou adresu: compliance@ritchy.com
Informace by měly obsahovat
1
Název výrobku
Například: Liqua 10ml American Blend
2
Číslo šarže (batch number)
Například: na spodní straně krabičky a na lahvičce je 002110.
3
Popis nežádoucího účinku
Submit information

Thank you
Your question or comment has been submitted. Please allow up to 48 hours for a response.